top of page

Persbericht Introductie IndustryID

Introductie van IndustryID als breed opleidingspaspoort

Verbinden van meer kwaliteit en veiligheid in industrieën

Technologieën veranderen continu, en in een razendsnel tempo. Om die reden is het in technische en industriële sectoren een must geworden om een leven lang te leren. Een systeem dat een helder overzicht biedt van hun skills kan technici helpen bij loopbaanontwikkeling, en werkgevers en opdrachtgevers om het juiste ingehuurde personeel te selecteren. 

 

Vandaag, op 17 februari, is IndustryID geïntroduceerd, een vakpaspoort waarmee gevolgde opleidingen op een eenvoudige manier geregistreerd worden. Met IndustryID kunnen opdrachtgevers makkelijker inzien wat de competenties zijn van technici die werken aan hun installaties. Verder wordt de technicus waardevoller op de arbeidsmarkt, doordat je beter inzicht hebt in de gevolgde leerpaden en je werkgever je verder kan helpen in je weg naar een leven lang leren.
 

Vragen?

Vragen kunt u stellen aan Jos Kelderman, projectmanager communicatie: 06-58075156 of communicatie@fedacademie.nl

bottom of page